Registrer din interesse!

Vi har ikke startet med rekrutteringen enda, men om du er interessert i å være først i køen da vi starter, registrerer du din interesse i skjemaet under og vi sender deg en mail i det vi starter søknadsprosessen.

Thank you! We have sent you an email for your records. If you can't find it, check your spam folder or send us an email. We will notify you as soon as new opportunities go live. Have a great day!
Oops! Something went wrong while submitting the form. Try again.
Nei takk, jeg vil vente

Vilkår & Retningslinjer

Hvilke vilkår og retningslinjer må du følge

Sist oppdatert: 29 Mars, 2022
Vårt mål

Vijobberhjemmefra.no sitt mål er å være en jobbsøker portal for personer som ønsker muligheten til å jobbe hjemmefra, samt for firmaer som har jobber hvor de har ansatte som jobber hjemmefra. Tillit er derfor viktig for forholdet til vårt mål. Vi tar sikte på å gjøre nettstedet til et flott sted hvor vi kan bygge tillit til deg.
Innholdsfortegnelse
Vilkår & Retningslinjer

Disse vilkårene for bruk ("Vilkårene") beskriver rettigheter og ansvar som gjelder for din bruk av Talentroo GmbH nettsteder, inkludert, men ikke begrenset til: ViJobberHjemmeFra.no, Talentroo.com og enhver annen tjeneste (samlet, “Tjenesten”), som eies og drives av Talentroo GmbH. (“Talentroo”, “vi”, “våres” eller “oss”).

Les vilkårene nøye før du bruker tjenesten. Hvis du ikke samtykker til Vilkårene, så vel som våres personvernregler ("Personvernpolitikk") og nettsamfunnets retningslinjer ("Nettsamfunn retningslinjer"), kan du ikke bruke tjenesten . Hvis du inngår vilkårene på vegne av et selskap eller annen juridisk enhet, representerer du at du har myndighet til å knytte en slik enhet til vilkårene. Hvis du ikke har en slik autoritet, må du ikke godta vilkårene eller bruke tjenesten på vegne av en slik enhet. Tjenesten er bare tilgjengelig for deg hvis du har fylt en alder av majoritet i din jurisdiksjon av bosted og er fullt i stand til og kompetent til å inngå, respektere og overholde vilkårene.

Ditt ansvar. Hvis du søker på en jobbannonse, er du helt alene ansvarlig for å ha lest jobb annonsen og forstått hva jobben du søker på innebærer. Talentroo tar ikke ansvar for hvordan arbeidsvilkårene til din potensielle fremtidige arbeidsgiver måtte være. Vi tar heller ikke ansvar for hva du blir lovet i lønn eller goder eller annen informasjon gitt av potensiell fremtidig arbeidsgiver, og eventuelle skader som følge av den informasjonen som er gitt. Du forstår med dette at Talentroo kun videreformidler andre sine ledige stillinger, tar i mot søknader på disse og viderefører potensielle kandidater til en tredjepart.

Tredjeparts nettsteder og innhold. Vi har ikke gjennomgått, og kan ikke gjennomgå, alt materialet, inkludert dataprogramvare, gjort tilgjengelig gjennom nettsteder og websider som vi lenker til, og som lenker til oss. Vi har ingen kontroll over disse nettstedene og websidene, og er ikke ansvarlig for innholdet eller bruken av dem. Ved å lenke til et nettsted eller webside som ikke er oss, representerer ikke eller antyder oss at det støtter slik nettsted eller webside. Du er ansvarlig for å ta forholdsregler som nødvendig for å beskytte deg selv og datasystemene dine mot virus og annet skadelig eller ødeleggende innhold. Talentroo fraskriver seg ethvert ansvar for skader som følge av din bruk av nettsteder og websider som ikke er eid av Talentroo.
Åndsverk. Alt materiale tilgjengelig på Tjenesten og alt materiale og tjenester levert av eller gjennom oss, dets datterselskaper, datterselskaper, ansatte, agenter, lisensgivere eller andre kommersielle partnere, inkludert, men ikke begrenset til, programvare, all informasjonstekst, programvaredokumentasjon, design av og "look and feel", layout, fotografier, grafikk, lyd, video, meldinger, interaktiv og direktemeldinger, design og funksjoner, filer, dokumenter, bilder eller annet materiale, enten det er offentlig post eller privat overført samt alle deriverte verk derav (samlet “Materialene”), eies av oss eller våre lisensgivere eller tjenesteleverandører, og er beskyttet av copyright, varemerker, forretningshemmeligheter og andre immaterielle rettigheter.

Med forbehold om at du overholder vilkårene, gir Talentroo i løpet av Vilkårene en ikke-overførbar, ikke-underlisensiert, ikke-eksklusiv, tilbakekallbar, begrenset formål til å få tilgang til og bruke de materialene vi gjør tilgjengelig for deg.

Hvis vi, etter eget skjønn og uten varsel, vurderer at det er en umiddelbar sikkerhets- eller operasjonsrisiko for Tjenesten, noe av dets, ditt eller et tredjepartssystem, kan Talentroo øyeblikkelig innstille tilgangen til eller bruken av Tjenesten. Suspensjon av bruk og tilgang er ikke brudd på vilkårene. Du erkjenner at bevaring av sikkerhet, konfidensialitet og data er avgjørende. Talentroo har ikke noe ansvar overfor deg for å suspendere tjenesten i henhold til denne bestemmelsen.

Denne delen gjelder ikke Innhold; du samtykker i at ideer, forslag, konsepter, prosesser eller teknikker som du gir oss relatert til Tjenesten eller Talentroo eller dets virksomhet (“Feedback”) er og vil være vår eksklusive eiendom uten kompensasjon eller annen vederlag som skal betales til deg av Talentroo og du gjør det av din egen fri vilje og vilje. Vi kan eller ikke, etter eget skjønn, bruke eller inkorporere tilbakemeldingen i hvilken som helst form eller derivat vi måtte bestemme seg for Tjenesten eller dets virksomhet eller andre produkter. Du tildeler herved alle rettigheter på verdensbasis i evighet til Talentroo i alle tilbakemeldinger og frafaller eventuelt fra moralske rettigheter.

I forbindelse med vilkårene og personvernreglene er "personlig informasjon" all informasjon om en identifiserbar person, som definert i vår personvernspolitikk.

Talentroo forbeholder seg retten til å bruke eller dele alle sammenlagte data generert av alle som bruker tjenesten, inkludert våre brukere, med det formål å forbedre og tilby tjenesten. “Aggregated Data” betyr at data ikke inneholder personlig informasjon og som er manipulert eller kombinert for å gi generalisert, anonym informasjon. Der du velger å bruke eller koble visse tjenester fra tredjepart med Tjenesten, samtykker du i at vi kan dele ledningsdataene dine med slike utpekte tredjeparter. Du er fortsatt ansvarlig for all personlig informasjon som er en del av innholdet.

Endringer. Talentroo forbeholder seg retten til etter eget skjønn å endre eller erstatte deler av vilkårene. Det er ditt ansvar å sjekke vilkårene med jevne mellomrom for endringer. Din fortsatte bruk av eller tilgang til tjenesten etter at du har lagt ut endringer i vilkårene, utgjør aksept av disse endringene. Vi kan også i fremtiden tilby nye tjenester og/eller funksjoner gjennom tjenesten (inkludert utgivelse av nye verktøy og ressurser). Slike nye funksjoner og/eller tjenester skal være underlagt vilkårene.
Fraskrivelse av garantier. Din bruk av tjenesten og alt innhold som er en del av eller relatert til tjenesten, inkludert alt innhold du laster opp eller sender, og tredjeparts programvare og innhold, er på ditt eget ansvar og risiko. Tjenesten leveres på en "som den er" og "som tilgjengelig" basis. Talentroo fraskriver seg uttrykkelig alle representasjoner, garantier eller betingelser av noe slag med hensyn til Tjenesten, enten de er uttrykkelige eller underforståtte, inkludert, men ikke begrenset til, noen underforståtte garantier eller vilkår for salgbarhet, egnethet til et bestemt formål, nøyaktighet, fullstendighet, ytelse, systemintegrasjon, stille glede, tittel og ikke-krenkelse.

Tjenesten tilbys og kontrolleres av Talentroo fra sine fasiliteter i EU/EØS. Talentroo gir ingen uttrykk for at tjenesten er passende eller tilgjengelig for bruk på andre steder enn i EU/EØS. De som får tilgang til eller bruker tjenesten fra andre jurisdiksjoner, gjør dette på egen vilje og er ansvarlig for å overholde lokal lovgivning. Vi håndterer klager på brudd på opphavsretten i samsvar med vår copyright-policy.

Ansvarsbegrensning. Du samtykker i at Talentroo eller dets eiere, offiserer, direktører, tilknyttede selskaper, entreprenører, ansatte eller agenter, under ingen juridisk teori, inkludert, men ikke begrenset til uaktsomhet, brudd på garanti eller betingelse, brudd på kontrakt eller erstatning, til deg eller tredjepart som opptrer på dine vegne for indirekte, tilfeldige, spesielle, følgeskader, straffende eller eksemplariske skader eller skader for tap av fortjeneste, goodwill, bruk, data eller andre immaterielle tap eller kostnadene for erstatningsutstyr, fasiliteter eller tjenester (selv om Talentroo har blitt informert om muligheten for slike skader), som oppstår fra eller er relatert til vilkårene eller din bruk av eller din manglende evne til å bruke tjenesten, eller for eventuelle skader som oppstår eller er relatert til vilkårene. Talentroo totale samlede ansvar for ethvert og alle krav i henhold til vilkårene er begrenset til de totale beløpene du betalte til oss det ene (1) året rett før forekomsten av tap eller skade. I den utstrekning provins, stat eller jurisdiksjon ikke tillater utelukkelse eller begrensning av ansvar for følgeskader eller tilfeldige skader, vil Talentroo ansvar i slik provins, stat eller jurisdiksjon være begrenset i den lengste grad det er tillatt i loven. Til tross for det foregående eller noe annet her i motsatt retning, vil vi ikke være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart som handler på dine vegne på noen måte med hensyn til et prøveprogram eller din utlevering av en persons personlige informasjon til oss eller gjennom vår service. Du samtykker videre i at de foregående begrensningene vil gjelde med hensyn til tredjepartsansvar av alle slag

Ovennevnte begrensninger vil også gjelde for eventuelle skader som oppstår på grunn av innhold eller tjenester levert på tredjeparts nettsteder eller på annen måte levert av andre tredjeparter enn Talentroo og mottatt av deg gjennom eller annonsert på tjenesten eller mottatt av deg på tredjeparts nettsteder. Du samtykker også i at vi ikke vil være ansvarlig eller ansvarlig for tap eller skade av noe slag som er forårsaket som et resultat av interaksjoner eller avtaler med annonsører eller som et resultat av slike annonsører på tjenesten.

Med hensyn til enhver tvist som oppstår som følge av eller knyttet til Tjenesten og/eller Vilkårene: (i) gir du herved uttrykkelig fra deg retten til å prøve en jury; og (ii) du herved uttrykkelig gir fra deg retten til å delta som medlem av en klasse av fordringshavere, i ethvert søksmål, inkludert, men ikke begrenset til, søksmål om klassehandlinger som involverer en slik tvist.

Du samtykker i at du ikke vil bringe et krav inn under eller være relatert til vilkårene mer enn ett (1) år fra kravet ditt oppstod.

Generell representasjon og garanti. Du representerer og garanterer at (i) din bruk av tjenesten vil være i strengt samsvar med Vilkårene, personvernspolitikken, retningslinjene for nettsamfunnet og alle gjeldende lover og forskrifter (inkludert uten begrensning lokale lover eller forskrifter i ditt land, by eller annet statlig område, angående online oppførsel og akseptabelt innhold, og inkludert alle gjeldende lover om overføring av tekniske data som eksporteres fra EU/EØS eller landet der du bor) og (ii) din bruk av tjenesten ikke vil krenke eller urettmessige immaterielle rettigheter til tredjepart.

Erstatning. Du samtykker i å skadesløsgjøre, forsvare og ufarliggjøre Talentroo, og dets datterselskaper, tilknyttede selskaper, co-branders, alle tredjeparts annonsører, teknologileverandører, tjenesteleverandører eller andre partnere, og hver av deres respektive offiserer, direktører, agenter, aksjonærer , ansatte og representanter (til sammen "de skadesløsholdte parter"), fra og mot ethvert krav fra tredjepart, krav, tap, skade, kostnader eller ansvar (inkludert rimelige advokatsalærer) (samlet og individuelt, "krav") pådratt av eller fremsatt mot de skadesforsvarlige parter i forbindelse med ethvert krav som oppstår som følge av eller knyttet til vilkårene, tjenesten, inkludert men uten begrensning i forhold til: (a) din bruk, ikke-bruk eller misbruk av, eller tilknytning til tjenesten og ethvert innhold; (b) ditt brudd eller påståtte brudd på vilkårene; og (c) din krenkelse av rettigheter, inkludert immaterielle rettigheter, fra en tredjepart og ellers som angitt her. Talentroo forbeholder seg retten til, på din bekostning, å påta deg det eksklusive forsvaret og kontrollen av saker som du er pålagt å skadesløsgjøre Talentroo, og du samtykker i å samarbeide med oss i forsvar av disse kravene. Du samtykker i å ikke avgjøre noen sak uten forutgående skriftlig samtykke fra Talentroo. Vi vil bruke rimelig innsats for å varsle deg om slike krav når du blir klar over det.

Diverse. Hvis det er noen tvist mellom deg og Talentroo om eller som involverer Vilkårene, tjenesten, samtykker du herved at tvisten vil bli styrt av og tolket i samsvar med lovene i EU/EØS uten hensyn til konflikten av lovbestemmelser.

Hvis en del av vilkårene anses ulovlig, ugyldig eller ikke rettskraftig av en voldgiftsdommer eller domstol med kompetent jurisdiksjon, vil vilkårene som helhet ikke anses ulovlige, ugyldige eller ikke rettskraftige, men bare den delen av vilkårene som er ulovlige, ugyldige eller ikke håndheves vil bli slått av vilkårene.
Du samtykker i at vilkårene er spesifikt håndheves av Talentroo gjennom påbud og andre rettferdige virkemidler uten bevis på økonomiske skader.

Du samtykker i at hvis Talentroo ikke utøver eller håndhever noen juridisk rettighet eller rettsmiddel som er gitt i vilkårene (eller som Talentroo har fordelen av i henhold til gjeldende lov), vil dette ikke bli ansett som et formelt fraskrivelse av Talentroo rettigheter og at disse rettighetene eller virkemidlene fortsatt vil være tilgjengelige for Talentroo.

Vilkårene er hele avtalen mellom oss relatert til emnet i Vilkårene. Vilkårene erstatter og erstatter enhver annen forutgående eller samtidige avtale, representasjon eller diskusjon, muntlig eller skriftlig, og kan ikke endres, bortsett fra skriftlig signert av oss, uavhengig av om partene opptrer under en usignert "elektronisk" avtale eller stoler på en slik usignert avtale.

Hvordan kontakte oss

Om du har noen spørsmål til disse vilkårene vennligst send oss en epost.