Vilkår & Retningslinjer

Hvilke vilkår og retningslinjer må du følge

Sist oppdatert: 2 Mars, 2020
Vårt mål

Vijobberhjemmefra.no sitt mål er å lage en jobbsøker portal for personer som ønsker muligheten til å jobbe hjemmefra, samt for firmaer som har jobber hvor de har ansatte som jobber hjemmefra. Tillit er derfor viktig for forholdet til vårt mål. Vi tar sikte på å gjøre nettstedet til et flott sted hvor vi kan bygge tillit til deg.
Innholdsfortegnelse
Vilkår & Retningslinjer

Disse vilkårene for bruk ("Vilkårene") beskriver rettigheter og ansvar som gjelder for din bruk av Moa Solutions nettsteder, inkludert, men ikke begrenset til: ViJobberHjemmeFra.no, Talentroo og enhver annen tjeneste (samlet, “Tjenesten”), som eies og drives av Moa Solutions OÜ. (“Moa Solutions”, “vi”, “våres” eller “oss”).

Les vilkårene nøye før du bruker tjenesten. Hvis du ikke samtykker til Vilkårene, så vel som våres personvernregler ("Personvernpolitikk") og nettsamfunnets retningslinjer ("Nettsamfunn retningslinjer"), kan du ikke bruke tjenesten . Hvis du inngår vilkårene på vegne av et selskap eller annen juridisk enhet, representerer du at du har myndighet til å knytte en slik enhet til vilkårene. Hvis du ikke har en slik autoritet, må du ikke godta vilkårene eller bruke tjenesten på vegne av en slik enhet. Tjenesten er bare tilgjengelig for deg hvis du har fylt en alder av majoritet i din jurisdiksjon av bosted og er fullt i stand til og kompetent til å inngå, respektere og overholde vilkårene.

Gebyrer og fornyelser. Det vil ikke være refusjon eller kreditt for delvise måneder med annonserte ledige stillinger. Jobb listinger gjentas på månedlig basis, og brukeren må oppdatere abonnementet på en månedlig basis for hver jobb annonse.

Du tar det fulle ansvaret for alle skatter og avgifter av enhver art knyttet til tjenesten, inkludert omsetningsavgift relatert til kjøp eller salg av tjenester eller varer under Vilkårene. Når du kjøper eller selger tjenester eller varer under Vilkårene, er det ditt ansvar å avgjøre om omsetningsavgift gjelder for en transaksjon eller ikke, og å samle inn, rapportere og overføre riktige beløp til den aktuelle myndigheten.

Ditt ansvar. Hvis du legger ut en jobbannonse, kan du legge ut materiale til tjenesten, legge ut lenker på tjenesten eller på annen måte gjøre (eller la tredjepart gjøre) materiale tilgjengelig ved hjelp av tjenesten (noe slikt materiale, "innhold" ), er du helt ansvarlig for innholdet i, og eventuelle skader som følge av det innholdet. Det er tilfelle uansett om innholdet det gjelder utgjør tekst eller grafikk. Ved å gjøre innhold tilgjengelig, representerer og garanterer du at:

Nedlasting, kopiering og bruk av innholdet vil ikke krenke eiendomsrettighetene, inkludert, men ikke begrenset til copyright, patenter, varemerker eller forretningshemmeligheter, til noen tredjepart;

Hvis arbeidsgiveren din har rettigheter til åndsverk du oppretter, har du enten (i) fått tillatelse fra arbeidsgiveren din til å legge ut eller gjøre tilgjengelig innholdet, inkludert, men ikke begrenset til programvare, eller (ii) sikret fra arbeidsgiveren et avkall på alle rettigheter til eller til Innholdet; du har fulgt alle tredjepartslisenser relatert til Innholdet fullt ut, og har gjort alt som er nødvendig for å lykkes å kommunisere til sluttbrukere alle nødvendige vilkår;

Innholdet inneholder eller installerer ikke virus eller annet skadelig eller ødeleggende innhold; innholdet er ikke spam, er ikke maskin- eller tilfeldig generert og inneholder ikke uetisk eller uønsket kommersielt innhold designet for å føre trafikk til tredjeparts nettsteder eller øke søkemotorrangeringene til tredjeparts nettsteder, eller for å videreføre ulovlige handlinger (slik som som phishing) eller villede mottakere angående kilden til materialet (for eksempel forfalskning);

Innholdet er ikke uanstendig, injurierende eller ærekrenkende, hatefullt eller rasistisk eller etnisk diskriminerende, og krenker ikke tredjeparts personvern eller publisitetsrettigheter; kontoen din ikke blir annonsert via uønskede elektroniske meldinger som spam lenker på nyhetsgrupper, e-postlister, andre blogger og nettsteder og lignende uoppfordrede markedsføringsmetoder;

Ved Annonsering som inneholder ulovlig diskriminerende innhold. Det er ved ansettelser ulovlig å forskjellsbehandle arbeidssøkere på grunnlag av kjønn, religion, livssyn, hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse, politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell orientering, funksjonshemming eller alder. Forbudet omfatter også indirekte diskriminering; for eksempel at det stilles krav om gode norskkunnskaper eller avtjent verneplikt, uten at slike krav er nødvendige for å utføre stillingens arbeidsoppgaver på en forsvarlig måte. Stillingsannonser med diskriminerende innhold vil derfor ikke godtas.

Ved å laste opp innhold eller på annen måte levere innhold til oss, gir du oss rett til å bruke (inkludert retten til å hoste, indeksere, cache og redigere) og vise innholdet ditt i forbindelse med å tilby tjenesten så vel som ellers på nettstedet og vår markedskommunikasjon med deg og andre brukere og potensielle brukere av tjenesten, inkludert uten begrensning på våre e-postmeldinger, markedsføringskanaler og annet reklamemateriell (underlagt kravene som er angitt i personvernreglene). I den grad vi bruker innholdet ditt i vår markedsføringskommunikasjon, med mindre du uttrykkelig tillater oss å gjøre noe annet, vil vi alltid sitere deg som eier av slikt innhold. Dette avsnittet vil overleve oppsigelsen eller utløpet av Vilkårene.

Vi forbeholder oss retten til å nekte eller fjerne noe innhold eller avslutte eller nekte tilgang til din bruk av tjenesten uansett årsak. Vennligst les nettsamfunn retningslinjene for regler og råd om hvilke typer innhold og bruk av tjenesten som er passende på våre sider.

Alt innhold lastet opp er copyright © deres respektive eiere.

Hvis du sletter innhold, vil vi bruke rimelige anstrengelser for å fjerne det fra tjenesten, men du erkjenner at hurtigbufring eller referanser til innholdet ikke kan gjøres umiddelbart utilgjengelige.

Tredjeparts nettsteder og innhold. Vi har ikke gjennomgått, og kan ikke gjennomgå, alt materialet, inkludert dataprogramvare, gjort tilgjengelig gjennom nettsteder og websider som vi lenker til, og som lenker til oss. Vi har ingen kontroll over disse nettstedene og websidene, og er ikke ansvarlig for innholdet eller bruken av dem. Ved å lenke til et nettsted eller webside som ikke er oss, representerer ikke eller antyder oss at det støtter slik nettsted eller webside. Du er ansvarlig for å ta forholdsregler som nødvendig for å beskytte deg selv og datasystemene dine mot virus og annet skadelig eller ødeleggende innhold. Moa Solutions fraskriver seg ethvert ansvar for skader som følge av din bruk av nettsteder og websider som ikke er eid av Moa Solutions.
Åndsverk. Alt materiale tilgjengelig på Tjenesten og alt materiale og tjenester levert av eller gjennom oss, dets datterselskaper, datterselskaper, ansatte, agenter, lisensgivere eller andre kommersielle partnere, inkludert, men ikke begrenset til, programvare, all informasjonstekst, programvaredokumentasjon, design av og "look and feel", layout, fotografier, grafikk, lyd, video, meldinger, interaktiv og direktemeldinger, design og funksjoner, filer, dokumenter, bilder eller annet materiale, enten det er offentlig post eller privat overført samt alle deriverte verk derav (samlet “Materialene”), eies av oss eller våre lisensgivere eller tjenesteleverandører, og er beskyttet av copyright, varemerker, forretningshemmeligheter og andre immaterielle rettigheter.

Med forbehold om at du overholder vilkårene, gir Moa Solutions i løpet av Vilkårene en ikke-overførbar, ikke-underlisensiert, ikke-eksklusiv, tilbakekallbar, begrenset formål til å få tilgang til og bruke de materialene vi gjør tilgjengelig for deg.

Hvis vi, etter eget skjønn og uten varsel, vurderer at det er en umiddelbar sikkerhets- eller operasjonsrisiko for Tjenesten, noe av dets, ditt eller et tredjepartssystem, kan Moa Solutions øyeblikkelig innstille tilgangen til eller bruken av Tjenesten. Suspensjon av bruk og tilgang er ikke brudd på vilkårene. Du erkjenner at bevaring av sikkerhet, konfidensialitet og data er avgjørende. Moa Solutions har ikke noe ansvar overfor deg for å suspendere tjenesten i henhold til denne bestemmelsen.

Denne delen gjelder ikke Innhold; du samtykker i at ideer, forslag, konsepter, prosesser eller teknikker som du gir oss relatert til Tjenesten eller Moa Solutions eller dets virksomhet (“Feedback”) er og vil være vår eksklusive eiendom uten kompensasjon eller annen vederlag som skal betales til deg av Moa Solutions, og du gjør det av din egen fri vilje og vilje. Vi kan eller ikke, etter eget skjønn, bruke eller inkorporere tilbakemeldingen i hvilken som helst form eller derivat vi måtte bestemme seg for Tjenesten eller dets virksomhet eller andre produkter. Du tildeler herved alle rettigheter på verdensbasis i evighet til Moa Solutions i alle tilbakemeldinger og frafaller eventuelt fra moralske rettigheter.

I forbindelse med vilkårene og personvernreglene er "personlig informasjon" all informasjon om en identifiserbar person, som definert i vår personvernspolitikk.

Moa Solutions forbeholder seg retten til å bruke eller dele alle sammenlagte data generert av alle som bruker tjenesten, inkludert våre brukere, med det formål å forbedre og tilby tjenesten. “Aggregated Data” betyr at data ikke inneholder personlig informasjon og som er manipulert eller kombinert for å gi generalisert, anonym informasjon. Der du velger å bruke eller koble visse tjenester fra tredjepart med Tjenesten, samtykker du i at vi kan dele ledningsdataene dine med slike utpekte tredjeparter. Du er fortsatt ansvarlig for all personlig informasjon som er en del av innholdet.

Endringer. Moa Solutions forbeholder seg retten til etter eget skjønn å endre eller erstatte deler av vilkårene. Det er ditt ansvar å sjekke vilkårene med jevne mellomrom for endringer. Din fortsatte bruk av eller tilgang til tjenesten etter at du har lagt ut endringer i vilkårene, utgjør aksept av disse endringene. Vi kan også i fremtiden tilby nye tjenester og/eller funksjoner gjennom tjenesten (inkludert utgivelse av nye verktøy og ressurser). Slike nye funksjoner og/eller tjenester skal være underlagt vilkårene.
Fraskrivelse av garantier. Din bruk av tjenesten og alt innhold som er en del av eller relatert til tjenesten, inkludert alt innhold du laster opp eller sender, og tredjeparts programvare og innhold, er på ditt eget ansvar og risiko. Tjenesten leveres på en "som den er" og "som tilgjengelig" basis. Moa Solutions fraskriver seg uttrykkelig alle representasjoner, garantier eller betingelser av noe slag med hensyn til Tjenesten, enten de er uttrykkelige eller underforståtte, inkludert, men ikke begrenset til, noen underforståtte garantier eller vilkår for salgbarhet, egnethet til et bestemt formål, nøyaktighet, fullstendighet, ytelse, systemintegrasjon, stille glede, tittel og ikke-krenkelse.

Tjenesten tilbys og kontrolleres av Moa Solutions fra sine fasiliteter i EU/EØS. Moa Solutions gir ingen uttrykk for at tjenesten er passende eller tilgjengelig for bruk på andre steder enn i EU/EØS. De som får tilgang til eller bruker tjenesten fra andre jurisdiksjoner, gjør dette på egen vilje og er ansvarlig for å overholde lokal lovgivning. Vi håndterer klager på brudd på opphavsretten i samsvar med vår copyright-policy.

Ansvarsbegrensning. Du samtykker i at Moa Solutions eller dets eiere, offiserer, direktører, tilknyttede selskaper, entreprenører, ansatte eller agenter, under ingen juridisk teori, inkludert, men ikke begrenset til uaktsomhet, brudd på garanti eller betingelse, brudd på kontrakt eller erstatning, til deg eller tredjepart som opptrer på dine vegne for indirekte, tilfeldige, spesielle, følgeskader, straffende eller eksemplariske skader eller skader for tap av fortjeneste, goodwill, bruk, data eller andre immaterielle tap eller kostnadene for erstatningsutstyr, fasiliteter eller tjenester (selv om Moa Solutions har blitt informert om muligheten for slike skader), som oppstår fra eller er relatert til vilkårene eller din bruk av eller din manglende evne til å bruke tjenesten, eller for eventuelle skader som oppstår eller er relatert til vilkårene. Moa Solutions totale samlede ansvar for ethvert og alle krav i henhold til vilkårene er begrenset til de totale beløpene du betalte til oss det ene (1) året rett før forekomsten av tap eller skade. I den utstrekning provins, stat eller jurisdiksjon ikke tillater utelukkelse eller begrensning av ansvar for følgeskader eller tilfeldige skader, vil Moa Solutions ansvar i slik provins, stat eller jurisdiksjon være begrenset i den lengste grad det er tillatt i loven. Til tross for det foregående eller noe annet her i motsatt retning, vil vi ikke være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart som handler på dine vegne på noen måte med hensyn til et prøveprogram eller din utlevering av en persons personlige informasjon til oss eller gjennom vår service. Du samtykker videre i at de foregående begrensningene vil gjelde med hensyn til tredjepartsansvar av alle slag

Ovennevnte begrensninger vil også gjelde for eventuelle skader som oppstår på grunn av innhold eller tjenester levert på tredjeparts nettsteder eller på annen måte levert av andre tredjeparter enn Moa Solutions og mottatt av deg gjennom eller annonsert på tjenesten eller mottatt av deg på tredjeparts nettsteder. Du samtykker også i at vi ikke vil være ansvarlig eller ansvarlig for tap eller skade av noe slag som er forårsaket som et resultat av interaksjoner eller avtaler med annonsører eller som et resultat av slike annonsører på tjenesten.

Med hensyn til enhver tvist som oppstår som følge av eller knyttet til Tjenesten og/eller Vilkårene: (i) gir du herved uttrykkelig fra deg retten til å prøve en jury; og (ii) du herved uttrykkelig gir fra deg retten til å delta som medlem av en klasse av fordringshavere, i ethvert søksmål, inkludert, men ikke begrenset til, søksmål om klassehandlinger som involverer en slik tvist.

Du samtykker i at du ikke vil bringe et krav inn under eller være relatert til vilkårene mer enn ett (1) år fra kravet ditt oppstod.

Generell representasjon og garanti. Du representerer og garanterer at (i) din bruk av tjenesten vil være i strengt samsvar med Vilkårene, personvernspolitikken, retningslinjene for nettsamfunnet og alle gjeldende lover og forskrifter (inkludert uten begrensning lokale lover eller forskrifter i ditt land, by eller annet statlig område, angående online oppførsel og akseptabelt innhold, og inkludert alle gjeldende lover om overføring av tekniske data som eksporteres fra EU/EØS eller landet der du bor) og (ii) din bruk av tjenesten ikke vil krenke eller urettmessige immaterielle rettigheter til tredjepart.

Erstatning. Du samtykker i å skadesløsgjøre, forsvare og ufarliggjøre Moa Solutions, og dets datterselskaper, tilknyttede selskaper, co-branders, alle tredjeparts annonsører, teknologileverandører, tjenesteleverandører eller andre partnere, og hver av deres respektive offiserer, direktører, agenter, aksjonærer , ansatte og representanter (til sammen "de skadesløsholdte parter"), fra og mot ethvert krav fra tredjepart, krav, tap, skade, kostnader eller ansvar (inkludert rimelige advokatsalærer) (samlet og individuelt, "krav") pådratt av eller fremsatt mot de skadesforsvarlige parter i forbindelse med ethvert krav som oppstår som følge av eller knyttet til vilkårene, tjenesten, inkludert men uten begrensning i forhold til: (a) din bruk, ikke-bruk eller misbruk av, eller tilknytning til tjenesten og ethvert innhold; (b) ditt brudd eller påståtte brudd på vilkårene; og (c) din krenkelse av rettigheter, inkludert immaterielle rettigheter, fra en tredjepart og ellers som angitt her. Moa Solutions forbeholder seg retten til, på din bekostning, å påta deg det eksklusive forsvaret og kontrollen av saker som du er pålagt å skadesløsgjøre Moa Solutions, og du samtykker i å samarbeide med oss i forsvar av disse kravene. Du samtykker i å ikke avgjøre noen sak uten forutgående skriftlig samtykke fra Moa Solutions. Vi vil bruke rimelig innsats for å varsle deg om slike krav når du blir klar over det.

Diverse. Hvis det er noen tvist mellom deg og Moa Solutions om eller som involverer Vilkårene, tjenesten, samtykker du herved at tvisten vil bli styrt av og tolket i samsvar med lovene i EU/EØS uten hensyn til konflikten av lovbestemmelser.

Hvis en del av vilkårene anses ulovlig, ugyldig eller ikke rettskraftig av en voldgiftsdommer eller domstol med kompetent jurisdiksjon, vil vilkårene som helhet ikke anses ulovlige, ugyldige eller ikke rettskraftige, men bare den delen av vilkårene som er ulovlige, ugyldige eller ikke håndheves vil bli slått av vilkårene.
Du samtykker i at vilkårene er spesifikt håndheves av Moa Solutions gjennom påbud og andre rettferdige virkemidler uten bevis på økonomiske skader.

Du samtykker i at hvis Moa Solutions ikke utøver eller håndhever noen juridisk rettighet eller rettsmiddel som er gitt i vilkårene (eller som Moa Solutions har fordelen av i henhold til gjeldende lov), vil dette ikke bli ansett som et formelt fraskrivelse av Moa Solutions rettigheter og at disse rettighetene eller virkemidlene fortsatt vil være tilgjengelige for Moa Solutions.

Vilkårene er hele avtalen mellom oss relatert til emnet i Vilkårene. Vilkårene erstatter og erstatter enhver annen forutgående eller samtidige avtale, representasjon eller diskusjon, muntlig eller skriftlig, og kan ikke endres, bortsett fra skriftlig signert av oss, uavhengig av om partene opptrer under en usignert "elektronisk" avtale eller stoler på en slik usignert avtale.

Nettsamfunn retningslinjer

Jobboppslag med innhold som ikke oppfyller kriteriene nedenfor, vil bli fjernet hvis ingen tiltak blir gjort innen 24 timer etter den første flaggingen av oss.

- Er ulovlig i Norge eller i EU/EØS, ettersom selskapet vårt er basert i EU.

- Utgjøre trakassering av noe slag. Trakassering inkluderer krenkende muntlige kommentarer relatert til kjønn, alder, seksuell orientering, funksjonshemning, fysisk utseende, kroppsstørrelse, rase, religion, seksuelle bilder i offentlige rom, bevisst skremming, forfølge, trakasserende fotografi eller opptak, vedvarende forstyrrelse av samtaler eller andre hendelser, og uvelkommen seksuell oppmerksomhet.

- Rasistisk, sexistisk eller diskriminerende karakter.

- Pornografisk, naken, eller altfor uanstendig.

- Inflammatorisk, støtende eller nedverdigende materiale som er NSFW (not safe for work).

- Jobb annonser som er ment å svindle brukere i potensielle phishing-forsøk, eller eventuelle anonnser som innebar en utveksling av penger i ansettelsesprosessen.

- Vi er er ikke ansvarlig for informasjon fra tredjepart som er lagt ut på vår plattform.

Vennligst se våre vilkår & retningslinjer for mer informasjon om ansvarsforhold og juridiske forventninger knyttet til utgivelse av jobber, samt søk om jobber som finnes på vår plattform.
Hvordan kontakte oss

Om du har noen spørsmål til disse vilkårene vennligst send oss en epost.
WebFontConfig = { google: { families: ['Roboto'] } }; (function(d) { var wf = d.createElement('script'), s = d.scripts[0]; wf.src = 'https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/webfont/1.6.26/webfont.js'; wf.async = true; s.parentNode.insertBefore(wf, s); })(document);